சிந்திக்க சில வரிகள் …..

கவிதை என்பது கடை சரக்கல்ல… சிந்தனை என்னும் காற்றாற்று வெள்ளத்தில் தெறித்து ஓடிவரும் வெண்ணிற நீரை போன்று வரும் சிந்தனை…

தமிழன் பெருமை

Civil Engineering தெரியாமல் தஞ்சை பெரிய கோவில், மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில், போன்ற எந்த கோவிலும் கட்ட முடியாது. Marine…