கொரோனா தொற்றுள்ளர்

தமிழ்நாட்டில் நேற்று 716 புதிய கொரோனா தொற்றுள்ளோர் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் நேற்று 716 புதிய கொரோனா தொற்றுள்ளோர் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்.மேலும் ஒரு வாரமாக சென்னையிலும் , மஹாராக்ஷத்ராவிலும் தினமும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கொரோனா தொற்றுள்ளர் கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை உண்டாக்கிருக்கிறது....