பாட்டி வைத்தியம்-3

உங்களுக்கு இந்த நோய்கள் வந்தால், பாட்டி வைத்தியம் எனப்படும் நாட்டு மருந்துகளை பயன்படுத்தி குணம் அடையலாம்…. 1. கண் நோய்கள்…

பாட்டி வைத்தியம்-2

உங்களுக்கு இந்த நோய்கள் வந்தால், பாட்டி வைத்தியம் எனப்படும் நாட்டு மருந்துகளை பயன்படுத்தி குணம் அடையலாம்…. 1. வயிற்றுக் கடுப்பு…

பாட்டி வைத்தியம்-1

உங்களுக்கு இந்த நோய்கள் வந்தால், பாட்டி வைத்தியம் எனப்படும் நாட்டு மருந்துகளை பயன்படுத்தி குணம் அடையலாம்.. 1. நெஞ்சு சளி…

படித்ததில் ரசித்தது -1

Relax … ஒருவர் டைலர் கிட்ட சட்டை தைக்கத் துணி எடுத்துகிட்டுப் போனாரு.டைலர் துணியை அளந்து பாத்துட்டு,துணி பத்தாதுன்னு சொல்லி…