பத்தாம் மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பலுக்கான மீதமுள்ள அனைத்து தேர்வுகளும் ஜூலை ஒன்று முதல் பதினைந்து தேதிகளுக்குள் நடைபெறும் என்று CBSE அறிவித்துள்ளது.

0

பத்தாம் மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பலுக்கான மீதமுள்ள அனைத்து தேர்வுகளும் ஜூலை ஒன்று முதல் பதினைந்து தேதிகளுக்குள் நடைபெறும் என்று CBSE அறிவித்துள்ளது.

சரியான கால அட்டவணை மிக விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் அறிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *