பத்தாம் மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பலுக்கான மீதமுள்ள அனைத்து தேர்வுகளும் ஜூலை ஒன்று முதல் பதினைந்து தேதிகளுக்குள் நடைபெறும் என்று CBSE அறிவித்துள்ளது.

பத்தாம் மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பலுக்கான மீதமுள்ள அனைத்து தேர்வுகளும் ஜூலை ஒன்று முதல் பதினைந்து தேதிகளுக்குள் நடைபெறும் என்று CBSE அறிவித்துள்ளது.

சரியான கால அட்டவணை மிக விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் அறிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *